Үйлчлүүлэх журам

1. Ерөнхий заалт

2. Вэбсайт түүний үйл ажиллагаа

3. Вэбсайтын хэрэглэгч ба гишүүнчлэл

4. Үнэ, төлбөр тооцоо

5. Хямдрал

6. Вэбсайтын цагийн хуваарь

7. Баримтжуулалт

8. Бусад заалт

Бүтээсэн
Макролинк © 2019